• Acceptance and Commitment Therapy

    Acceptance and Commitment Therapy

ACT Trainersopleiding bij SeeTrue

Voor psychologen, therapeuten, trainers en coaches
Vernieuwd - Persoonlijk - Ervaringsgericht

Acceptance and Commitment Therapy

Stel je eens een therapie voor die er niet op gericht is symptomen terug te dringen, maar die de reductie van symptomen als bijproduct heeft. Een therapie die niet alleen een sterke basis heeft in de traditie van empirische wetenschap, maar daarnaast een grote nadruk legt op: waarden, vergeving, acceptatie, compassie, leven in het nu, en het bereiken van een zichzelf overstijgend gevoel.
Een therapie die zo moeilijk is te classificeren dat zij omschreven is als een ‘existentiële humanistische cognitieve gedragstherapie.

(Bron: 'Embracing Your Demons: An Overview of Acceptance and Commitment Therapy' by Russell Harris).

Act Trainer worden

De opleiding is bedoeld voor psychologen, therapeuten, trainers en coaches die deze vorm van therapie willen leren toepassen in hun praktijk.

Effectieve therapie of coaching vraagt erom dat jij je als authentiek mens kunt verbinden in het contact met cliënten. Ieder mens is uniek en zo ook iedere trainer, coach of therapeut. Deze ACT opleiding is vernieuwd, zowel in inhoud als methode, en biedt jou de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden op het vlak van ACT te vergroten en je te ontwikkelen tot een authentieke ACT facilitator!

De opleiding sluit ook aan bij de laatste ontwikkelingen op ACT gebied. Een belangrijke toevoeging in de opleiding is de ACT Matrix, een eenvoudig en praktisch model voor het gebruiken van ACT.

Daarnaast is er ook aandacht voor het ‘keuzepunt’ dat Russ Harris heeft geïntegreerd in de ACT; een simpel model voor het verhelderen van keuzes in je leven.

Wat is ACT? | Trainer Corina Groffen

Oorzaak psychologisch lijden

De westerse psychologie is altijd uitgegaan van de ‘gezonde normaliteit’. Dit veronderstelt dat mensen van nature psychisch gezond zijn.
ACT gaat er daarentegen van uit dat psychologische processen van een normale menselijke geest vaak destructief zijn. Het kernconcept van ACT is dat psychologisch lijden gewoonlijk wordt veroorzaakt door existentiële vermijding, cognitieve verwikkeling, en als resultaat daarvan psychologische starheid. Dit leidt tot falen in het nemen van de noodzakelijke stappen die in overeenstemming zijn met de kernwaarden.

FEAR en ACT

ACT geeft de kern van veel problemen weer met het letterwoord: FEAR.
F: (Fusion) versmelting met je gedachten
E: Evaluatie van ervaring
A: (Avoidance) vermijding van je ervaring
R: (Reason-giving) beredeneren van je gedrag

Daar staat het gezonde alternatief van ACT tegenover: ACT
A: Accepteer je reacties en wees aanwezig
C: (Choose) Kies een gewaardeerde richting
T: (Take) Neem actie

(Bron: Wikipedia Acceptance and Commitment Therapy)

(Bron: Wikipedia Acceptance and Commitment Therapy)

Expert in Mindfulness, ACT, Positieve Psychologie, Compassie en Heartfulness

Expert in Mindfulness

Vanaf 2007 meer dan 6000 tevreden deelnemers aan de mindfulness training

Sinds 2008 meer dan 2000 trainers opgeleid

Nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?
Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief!

Copyright (c) SeeTrue 2022